تست اوره 
  • تست تنفسی اوره: در آزمايشگاه دانش از دستگاه Heliprobe ساخت شركت Kibion سوئد، براي انجام تست اوره تنفسي (UBT) جهت تشخيص عفونت هليكوباكترپيلوري استفاده مي شود.

    در اين آزمايشگاه همچنين از دستگاه MicroH2 ساخت شركت Micro Medical انگلستان براي انجام تست هيدروژن تنفسي (HBT) به عنوان يك ابزارتشخيصي براي افرادمبتلابه سندرم روده تحريك پذير(IBS)،رشدبيش ازحدباكتريهاوعدم تحمل قندها استفاده ميشود.

    همچنين با استفاده از دستگاه تست عرق Nonoduct ساخت كمپاني Wescor آمريكا براي سنجش الكتروليت هاي موجود در عرق جهت ارزيابي احتمالCF(سيستيك فيبروزيس) دراطفال باتاريخچه خانوادگيCF٬اسهال٬سوءتغذيه وناتواني در رشد و در بخش آلرژي :آزمايشات بررسي آلرژي با دستگاه RIDA انجام شده كه هر نمونه از نظر آلرژي به 20 ماده حساسيت زاي تنفسي يا گوارشي در پانلهاي اطفال ، بالغين ، تنفسي ، گوارشي و تنفسي -گوارشي مورد بررسي قرار گرفته مي شود.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد