قارچ شناسی 
  • به طور کلی بخش قارچ شناسی یکی از بخش های آزمایشگاه می باشد که وظیفه آن جمع آوری، بررسی و تشخیص نمونه های مشکوک به لحاظ وجود قارچ های بیماریزا می باشد. در بخش قارچ شناسی نمونه برداری از تمام ضایعات پوستی و ضمائم آن (ناخن و مو) انجام می پذیرد و با بکارگیری از تکنیکهای رایج قارچ شناسی، اعم از اسمیر و کشت، شناسایی عوامل قارچی بیماری زا تعیین می شوند.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد